Nacionalni park Tara   |   Nacionalni parkovi

Prikaži Nacionalni park Tara galeriju
Nacionalni park Tara se nalazi u zapadnom delu Srbije i pripada unutrašnjem pojasu Dinarida. Zauzima površinu od 183 km2, a proglašena je za nacionalni park 13. jula 1981.god. od strane Narodne skupštine SR Srbije. Biljni i životinjski svet: Od 53 vrste sisara, koliko ih je zabeleženo na Tari, najatraktivniji su: mrki medved, divokoze koje na Tari žive i na 290 m nadmorske visine. Od 135 vrsta ptica, 43 su selice, a posebno se ističu i najugroženije  vrste poput orlova, sokolova i drugih čistača prirode. Ribolov na vodama predstavlja pravo uživanje. Ove vodotokove nastanjuje oko 40 vrsta riba (mladica,...

Prikaži ceo tekst

Nacionalni park Tara se nalazi u zapadnom delu Srbije i pripada unutrašnjem pojasu Dinarida. Zauzima površinu od 183 km2, a proglašena je za nacionalni park 13. jula 1981.god. od strane Narodne skupštine SR Srbije.

Biljni i životinjski svet:

Od 53 vrste sisara, koliko ih je zabeleženo na Tari, najatraktivniji su: mrki medved, divokoze koje na Tari žive i na 290 m nadmorske visine. Od 135 vrsta ptica, 43 su selice, a posebno se ističu i najugroženije  vrste poput orlova, sokolova i drugih čistača prirode. Ribolov na vodama predstavlja pravo uživanje. Ove vodotokove nastanjuje oko 40 vrsta riba (mladica, lipljan, som, šaran, mrena.jez…).

U šumama Tare postoji više od 251 vrsta gljiva, od kojih su 3 otrovne. Jedna od njih je Zelena pupavka – najopasnija gljiva Evrope. Otkrivene su 34 šumske i 19 livadskih zajednica. 75% su mešovite sastojine smrče, jele i bukve. Pored Pančićeve omorike značajne su i mečija leska, tisa, božikovina, jeremičak, dervenski različak, božur, paprat rebrača i druge.

Arheološka nalazišta
:

Područje Tare obiluje arheološkim nalazištima koja datiraju od neolita do srednjeg veka. Poznate su neke nekropole - stećci u Perućcu, ostatci srednjevekovnog utvrđenja Solotnik i manastir Rača.

Na Tari je obeleženo 18 planinarskih staza sa ukupnom dužinom od 120 km. Za korišćenje ovih staza preporučuje se korišćenje planinarskih mapa do kojih se može doći na informativnim punktovima u Parku. Projektom "Tarocikl" definisano je 27 biciklističkih staza dužine oko 420 km i otvorena vrata novoj vrsti turizma, bez štetnih posledica.
 

Kratak tekst

Nacionalni park Tara podaci

Smeštaj Nacionalni park Tara

 • Pokrajina:
 • Centralna Srbija
 • Upravni okrug:
 • Zlatiborski upravni okrug
 • Opština:
 • Tara
 • Geografske
  kordinate:
 • 43° 50′ 52
  19° 27′ 57
 • Površina:
 • 183 km2
 • Nadmorska visina:
 • 1200 m
 • Poštanski broj:
 • 31250
 • Pozivni broj:
 • 031