• Opis
  • Galerija
  • Mapa
  • Podeli |
Sobe-jednokrevetne
Hotel raspolaže sa 57 jednokrevetnih soba. Svojim smeštajnim, restoranskim i drugim materijalnim kapacitetima, a pre svega visoko profesionalnim kadrovima, hotel je u mogućnosti da pruži kvalitetne usluge smeštaja, nacionalne i...
Sobe-dvokrevetne
Hotel raspolaže sa 41 dvokrevetnom sobom. Svojim smeštajnim, restoranskim i drugim materijalnim kapacitetima, a pre svega visoko profesionalnim kadrovima, hotel je u mogućnosti da pruži kvalitetne usluge smeštaja, nacionalne i...