• Opis
  • Galerija
  • Mapa
  • Podeli |
Apartmani
Hotel raspolaže sa 6 apartmana. Svojim smeštajnim, restoranskim i drugim materijalnim kapacitetima, a pre svega visoko profesionalnim kadrovima, hotel je u mogućnosti da pruži kvalitetne usluge smeštaja, nacionalne i internacionalne...