Zasavica   |   Prirodne atrakcije

Prikaži Zasavica galeriju
Specijalni rezervat prirode Zasavica nalazi se u Mačvi na teritoriji opštine Sremska Mitrovica i Bogatića. Ukupna površina rezervata je 1825 ha od čega je 675 ha u prvoj kategoriji zaštite. Kičmu rezervata čine vodena površina kanala Jovac i Prekopac, kanalisani prirodni tok potoka Batar, kao i sama rečica Zasavica, koja preko kanala Bogaz ima direktnu vezu sa rekom Savom. Zasavica i njeno priobalje stavljeno je pod zaštitu Države 1997. godine, kao prirodno dobro I kategorije od izuzetnog značaja, na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Biljni svet: Na ovom području do sada je zabeleženo preko 600 biljnih vrsta,...

Prikaži ceo tekst

Specijalni rezervat prirode Zasavica nalazi se u Mačvi na teritoriji opštine Sremska Mitrovica i Bogatića. Ukupna površina rezervata je 1825 ha od čega je 675 ha u prvoj kategoriji zaštite. Kičmu rezervata čine vodena površina kanala Jovac i Prekopac, kanalisani prirodni tok potoka Batar, kao i sama rečica Zasavica, koja preko kanala Bogaz ima direktnu vezu sa rekom Savom. Zasavica i njeno priobalje stavljeno je pod zaštitu Države 1997. godine, kao prirodno dobro I kategorije od izuzetnog značaja, na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Biljni svet:

Na ovom području do sada je zabeleženo preko 600 biljnih vrsta, posebno su značajni: beli i žuti lokvanj,  testerice, lokvanjići, močvarne koprive, iđirota. Glavno obeležje vegetaciji ovog područja daju bogate, vrlo često monodominantne sastojine testerice.

Životinjski svet:

Zasavica je prepuna živog sveta, posebno je prisutan veliki broj ptica, a tu su i razne vrste riba kao što su: divlji šarani, štuke, smuđevi, karaši, kao i veliki broj vodozemaca. Sportskim ribolovcima je, na posebno uređenim lokacijama i čekama omogućen, uz malo sreće, ulov lepih primeraka ribe.

Posetiocima Zasavice se pruža mogućnost za: odmor, rekreaciju, plovidbu, osmatranje i proučavanje prirode u Specijalnom Rezervatu Prirode.
Na Zasavici se organizuju i obrazovni programi za đake i studenate, u cilju proučavanja prirodnih vrednosti, a preporučuju se kroz jednodnevne i višednevne boravke i stručno pripremljene programe i aktivnosti. Tokom jula ili avgusta u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica svake godine održavaju se istraživački kampovi u organizaciji Naučno-istraživačkog društva studenata biologije "Josif Pančić".

Kratak tekst

Zasavica podaci

Smeštaj Zasavica

 • Pokrajina:
 • Vojvodina
 • Upravni okrug:
 • Sremski upravni okrug
 • Opština:
 • Sremska Mitrovica
 • Geografske
  kordinate:
 • 44° 52' 56
  19° 36' 31
 • Površina:
 • 1825 ha
 • Nadmorska visina:
 • 78 m
 • Broj stanovnika:
 • 836
 • Gustina
  naseljenosti:
 • 60 st/km²
   
 • Poštanski broj:
 • 22201
 • Pozivni broj:
 • 022