Đavolja Varoš   |   Prirodne atrakcije

Prikaži Đavolja Varoš galeriju
Đavolja Varoš nalazi se na jugu Srbije, 27 km jugoistočno od Kuršumlije, a 89 km jugozapadno od Niša. Ovaj prirodni spomenik čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Kameni stubovi su nastali delovanjem erozije na zemljište sastavljenog od rastresitog, ali čvrstog materijala na kome se nalazi kamenje veće veličine. Kameni blokovi na vrhovima stubova služe kao kišobran, ali vodene bujice i dalje prolaze između figura, spiraju zemlju i čine da vremenom postaju sve više. Ukupno ima 202 zemljane...

Prikaži ceo tekst

Đavolja Varoš nalazi se na jugu Srbije, 27 km jugoistočno od Kuršumlije, a 89 km jugozapadno od Niša.
Ovaj prirodni spomenik čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom.

Kameni stubovi su nastali delovanjem erozije na zemljište sastavljenog od rastresitog, ali čvrstog materijala na kome se nalazi kamenje veće veličine. Kameni blokovi na vrhovima stubova služe kao kišobran, ali vodene bujice i dalje prolaze između figura, spiraju zemlju i čine da vremenom postaju sve više.
Ukupno ima 202 zemljane figure, različitih oblika i dimenzija, visine od 2 do 15 m, širine od 0,5 do 3 m, sa kamenim kapama na vrhu.

Izvori

Dva izvora vode čudnih svojstava, prvi, koji se nalazi u neposrednoj blizini zemljanih piramida u „Đavoljoj jaruzi“, je hladan i ekstremno kiseo (ph 1.5) izvor sa visokom mineralizacijom (15 g/l vode).
„Crveno vrelo“ je drugi izvor koji se nalazi nizvodno, on je manje kiseo (pH 3,5) i sa nižom opštom minerizacijom (4.372 mg/l vode).

Danas se Đavolja varoš nalazi unutar Turističkog kompleksa. Pored zemljanih kula koje su glavna atrakcija, nalaze se i okna saskih rudnika iz 13. veka, crkva iz 13. veka (trenutno u fazi rekonstrukcije 2010.), kao i atraktivnu hidrološku pojavu Crveno vrelo. Do same Đavolje varoši napravljen je asfaltni put, a sam turistički kompleks je elektrifikovan i prilagođen turistima. Do zemljanih kula dolazi se pešačenjem, a okolo zemljanih kula postavljeni su vidikovci sa kojih se posmatraju zemljine kule. Zemljane kule osvetljene su po tehnologiji led dioda sa 28 različitih boja.

Kratak tekst

Đavolja Varoš podaci

Smeštaj Đavolja Varoš

 • Pokrajina:
 • Centralna Srbija
 • Upravni okrug:
 • Nišavski upravni okrug
 • Opština:
 • Kuršumlija
 • Geografske
  kordinate:
 • 42° 59' 33
  21° 24' 26
 • Površina:
 • 67 km²
 • Nadmorska visina:
 • 700 m
 • Poštanski broj:
 • 18430
 • Pozivni broj:
 • 027