Zlatar   |   Planine

Dostupan smeštaj
Etno selo Vraneš
Objekat raspolaže sa pet bungalova pod imenima: Iva, Neven, Kleka, Glog, Nana. U nazivima bungalova...

Adresa: Vraneša, pak 518555 Kokin Brod
Smeštaj: Bungalovi

Apartman
Apartman se nalazi izmedju hotela Panorama i kardio Centra Zlatar sa izuzetnim pogledom na...

Adresa: Babica Brdo Zlatar
Smeštaj: Sobe