Stara planina   |   Planine

Prikaži Stara planina galeriju
Stara planina se pruža od Crnog mora na istoku, pa sve do Vrške čuke na zapadu. Dužina ovog planinskog sistema iznosi 530 kilometara. Najviša tačka Stare planine je vrh Botev 2376 m. Ova planina predstavlja deo prostranog planinskog venca koji se naziva Karpatsko-balkanski planinski luk. Proglašena je za Park prirode 1997.godine. Flora i fauna: Na Staroj planini ima 40 biljnih vrsta, koje su kao prirodne retkosti na području Srbije stavljene pod zaštitu. Neke od njih su: patuljasta perunika, planinska sasa, gorocvet, kosovski božur, žbunasta jova, stepski lužnjak, rosulja, planinski javor, šumski ljiljan, tresavski kaćun i dr. Pored toga,...

Prikaži ceo tekst

Stara planina se pruža od Crnog mora na istoku, pa sve do Vrške čuke na zapadu. Dužina ovog planinskog sistema iznosi 530 kilometara. Najviša tačka Stare planine je vrh Botev 2376 m. Ova planina predstavlja deo prostranog planinskog venca koji se naziva Karpatsko-balkanski planinski luk.
Proglašena je za Park prirode 1997.godine.

Flora i fauna:

Na Staroj planini ima 40 biljnih vrsta, koje su kao prirodne retkosti na području Srbije stavljene pod zaštitu. Neke od njih su: patuljasta perunika, planinska sasa, gorocvet, kosovski božur, žbunasta jova, stepski lužnjak, rosulja, planinski javor, šumski ljiljan, tresavski kaćun i dr. Pored toga, tu su i 1195 taksona vaskularne flore, 51 vrsta mahovine, što u odnosu na nacionalnu floru čini 34% od ukupnog fonda flore Srbije.


Na Staroj planini su razvijene i reliktne polidominantne šumske zajednice, koje izgradjuju biljne vrste endemskog i reliktnog karaktera. Do sada su izdvojeni strogi prirodni rezervati: Draganište, Golema reka, Vražja glava, Smrče (Arbinje), Kopren.

Faunu čini 116 vrsta leptira (22 novoutvrdjene, a 6 vrsta predstavlja glacijalne relikte), 18 vrsta herpetofaune (6 vrsta vodozemaca i 12 vrsta gmizavaca), a ihtiofauna predstavljena je sa 26 vrsta.
Najveći diverzitet ptica u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i većem delu Balkana, nalazi se upravo na Staroj planini, gde su svoje stanište našle 203 vrste.

Pored smeštaja koji se nudi u selima podno Stare planine, u slobodno vreme možete da berete lekovito bilje.

Na ovom prostoru love se srna, lisica, divlja svinja, vuk i jelen. U Opštini Knjaževac postoje tri lovačka udruženja sa sedištima u Knjaževcu, Kalni i Minićevu.

Kratak tekst

Stara planina podaci

Smeštaj Stara planina

 • Pokrajina:
 • Centralna Srbija
 • Upravni okrug:
 • Zaječarski upravni okrug
 • Opština:
 • Zaječar
 • Geografske
  kordinate:
 • 42° 43′ 00
  24° 55′ 04
 • Nadmorska visina:
 • 2.376 m
 • Poštanski broj:
 • 19000
 • Pozivni broj:
 • 019