Nacionalni park Šar-planina   |   Nacionalni parkovi

Prikaži Nacionalni park Šar-planina galeriju
Nacionalni park Šar-planina se nalazi na Kosovu i Metohiji. Osnovan je 1986. godine, a površina nacionalnog parka je 39.000 hektara. Glаvni greben ove plаnine je sа preko 30 vrhovа visokih od 2500 m, sа nаjvišim vrhom u srpskom delu plаnine Bistrа od 2652 m. Prirodni rezervati parka su mešovite listopadne šume i kamenjari u klisuri Rusenice, Popovo prase, Ošljak, Golem bor. Biljni i životinjski svet: Posebnu vrednost čini 20 lokalnih, šarskih endemita, a među njima : hajdučica kralja Aleksandra, bornmilera, šarplaninski karanfilić, šarplaninski šafran. Šar-planina je najbogatije područje Evrope sa preko 200 vrsta ptica. Među pticama su posebno...

Prikaži ceo tekst

Nacionalni park Šar-planina se nalazi na Kosovu i Metohiji. Osnovan je 1986. godine, a površina nacionalnog parka je 39.000 hektara.
Glаvni greben ove plаnine je sа preko 30 vrhovа visokih od 2500 m, sа nаjvišim vrhom u srpskom delu plаnine Bistrа od 2652 m.
Prirodni rezervati parka su mešovite listopadne šume i kamenjari u klisuri Rusenice, Popovo prase, Ošljak, Golem bor.

Biljni i životinjski svet:

Posebnu vrednost čini 20 lokalnih, šarskih endemita, a među njima : hajdučica kralja Aleksandra, bornmilera, šarplaninski karanfilić, šarplaninski šafran. Šar-planina je najbogatije područje Evrope sa preko 200 vrsta ptica. Među pticama su posebno interesantni bradan, beloglavi sup, suri orao, sivi soko, veliki tetreb, jarebica kamenjarka, snežna zeba. Pored ptica tu su i kuna zlatica, kuna belica, vidra, ali i divlja mačka, ris, medved, srna, jelen, divokoza...

Kulturni-istoriska bogatstva
:

Pored srednjevekovnih utvrđenja, naselja i mostova, posebnu dragocenost predstavljaju 34 srednjovekovne crkve i manastiri poput isposnice i manastira Sv. Petra Koriškog iz 13. veka ili manastira Sv. Arhangela.

Kratak tekst

Nacionalni park Šar-planina podaci

Smeštaj Nacionalni park Šar-planina

 • Pokrajina:
 • Kosovo i Metohija
 • Upravni okrug:
 • Kosovskomitrovački upravni okrug
 • Opština:
 • Štrbac
 • Površina:
 • 39000 ha
 • Nadmorska visina:
 • 2747 m
 • Poštanski broj:
 • 38236
 • Pozivni broj:
 • 0290