Sremska Mitrovica   |   Gradovi

Prikaži Sremska Mitrovica galeriju
Sremska Mitrovica je sedište opštine Sremske Mitrovice u Sremskom okrugu. Mitrovica je i najveći grad u Sremu, administrativni centar Sremskog okruga i jedan od najstarijih gradova u Vojvodini i Srbiji. Grad se nalazi u severozapadnom delu Srbije i jugozapadnom delu Vojvodine, na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnice, mačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa. U blizini Sremske Mitrovice su poznata izletišta i odmarališta u okviru Nacionalnog parka Fruška gora (Ležimir i Letenka) kao i brojni fruškogorski manastiri. Veliki potencijal rečnog turizma nameće reka Sava koja je u svom toku kod Sremske Mitrovice idealna za ovakav vid rekreacije....

Prikaži ceo tekst

Sremska Mitrovica je sedište opštine Sremske Mitrovice u Sremskom okrugu. Mitrovica je i najveći grad u Sremu, administrativni centar Sremskog okruga i jedan od najstarijih gradova u Vojvodini i Srbiji. Grad se nalazi u severozapadnom delu Srbije i jugozapadnom delu Vojvodine, na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnice, mačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa.

U blizini Sremske Mitrovice su poznata izletišta i odmarališta u okviru Nacionalnog parka Fruška gora (Ležimir i Letenka) kao i brojni fruškogorski manastiri. Veliki potencijal rečnog turizma nameće reka Sava koja je u svom toku kod Sremske Mitrovice idealna za ovakav vid rekreacije. Naime, grad ima modernu obaloutvrdu i mogućnosti pristajanja brodova, kao i uređenu plažu, jednu od najatraktivnijih u Srbiji. Prirodna atrakcija je i specijalni rezervat prirode Bara Zasavica, a počelo se i sa projektima za prezentovanje arheološkog i arhitektonskog potencijala grada.

Sremska Mitrovica je grad s veoma dugim kontinuitetom života u kojem je nekoliko puta iz osnova menjala ne samo svoje ime, već i svoju fizionomiju: isprva drveno ilirsko-keltsko naselje, zatim antički grad i prestonica, srednjovekovna varoš sa mnogo gospodara, orijentalna palanka s minaretima, pukovsko graničarsko mesto, zanatsko-trgovački centar u doba građanskog prosperiteta i, najzad, savremen industrijski grad u punom naponu jedne nove istorije.

Antički grad Sirmijum, koji se nalazio na teritoriji današnje Sremske Mitrovice, bio je jedna od četiri prestonice Rimskog carstva tokom perioda tetrarhije. Bio je to grad sa carskom palatom, hipodromom, kovnicom novca, amfiteatrom, pozorištem, mnogobrojnim radionicama, javnim kupatilima, hramovima, kao i mnoštvom javnih palata i raskošnih vila. Nazivan je i „slavnom majkom gradova“. Brojni rimski carevi su rođeni u ili u blizini Sirmijuma.

Danas je Sremska Mitrovica jedna od razvijenijih opština Vojvodine i Srbije i značajan administrativni, privredni, kulturni i obrazovni centar Srema. Grad Sremska Mitrovica sa prigradskim naseljima Laćarkom i Mačvanskom Mitrovicom, broji preko 60 hiljada stanovnika. Na reci Savi podignut je impozantan pešački most koji spaja gradska jezgra Sremske i Mačvanske Mitrovice. Opština se prostire na 730 km2 sa 26 naseljenih mesta i u njoj živi više od 100.000 žitelja.
 

Kratak tekst

Sremska Mitrovica podaci

Smeštaj Sremska Mitrovica

 • Pokrajina:
 • Vojvodina
 • Upravni okrug:
 • Sremski upravni okrug
 • Opština:
 • Sremska Mitrovica
 • Geografske
  kordinate:
 • 44°58′21″S
  19°36′26″I
 • Površina:
 • 48,4 km²
 • Nadmorska visina:
 • 82 m
 • Broj stanovnika:
 • 40
 • Gustina
  naseljenosti:
 • 836 st/km²
   
 • Poštanski broj:
 • 22101
 • Pozivni broj:
 • 022