• Blog
  • Podeli |

Popis stanovništva

Popis stanovništva predstavlja organizovano prikupljanje raznih podataka o stanovništvu koje sprovodi jedna država. Uz popis stanovništva se obično sprovodi i popis domaćinstava, poljoprivrednih gazdinstava, ekonomske aktivnosti i migracija stanovništva. Većina država popis vrši u utvrđenom razmaku koji obično iznosi 10 godina. Popisi se odnose na stanje u tzv. kritičnom momentu koji određuje država, a 2011. godine to je 30. septembar u ponoć.

Prvi popis koji je u Srbiji organizovan bio je 1834. godine. U Jugoslaviji su popisi održavani 1921., 1931., 1948., 1953., 1961., 1971., 1981., 1991. godine, a posle raspada Jugoslavije 2002. godine, i 2011. godine koji je i trenutno u toku.


Popis stanovništva 1991. godine u SFRJ  je pripreman i održan u uslovima burnih političkih događaja koji su doveli do raspada SFRJ. To je za posledicu imalo prekid saradnje republičkih statističkih zavoda u obradi rezultata popisa. Te godine albansko stanovništvo je bojkotovalo popis pa on i nije obavljen na teritoriji AP Kosova i Metohije gde je većinsko albansko stanovništvo, kao ni na području opština Bujanovac i Preševo, ali je izvršena zvanična procena broja stanovnika.

Popis stanovništva 2002. godine izvršen je prema međunarodnim preporukama za popis stanovništva i domaćinstava, prema kojem su u stalno stanovništvo uključeni i stanovnici koji na jednoj teritoriji borave duže od godinu dana. Imajući to u vidu, strani državljani koji su u Srbiji boravili duže od godinu dana su u popisu 2002. godine upisani kao stalni stanovnici Srbije. Takođe, izbegla lica iz bivših republika SFRJ su popisani u naseljima u kojima su se zatekli kao stalni stanovnici Srbije.

S obzirom da je popis stanovništva do 1991. godine vršen po staroj, a od 2002. godine po novoj metodologiji, rezultati popisa su teško uporedivi. Radi mogućnosti poređenja, rezultati popisa iz 1991. i 2002. godine su prevedeni na novu odnosno staru metodologiju kako bi se mogli uporediti.

1991. godina - Srbija bez Kosova i Metohije (broj stanovnika)
Stara metodologija: 7.822.795
Nova metodologija: 7.576.837

2002. godina - Srbija bez Kosova i Metohije (broj stanovnika)
Stara metodologija: 7.893.125
Nova metodologija: 7.498.001

Razlika između broja stanovnika po staroj i novoj metodologiji je višak stanovnika na radu i boravku u inostranstvu u odnosu na broj stranaca koji rade i borave u Srbiji.


Trenutno je u toku popis stanovnistva 2011. koji će trajati od 1. - 15. oktobra, a za kritični momenat je uzet 30. septembar u ponoć. Svi stanovnici su dužni da daju svoje podatke, a na pitanja o nacinolnoj pripadnosti, maternjem jeziku, veroispovesti i invaliditetu nisu dužni da odgovore.

Vaši komentari:

Ime*

Ah yes, nceily put, everyone.


Datum: 04.11.2011 05:59:03