• Blog
  • Podeli |

Lovna sezona

Oktobar je mesec koji svaki lovac iz Srbije željno iščekuje. To je period glavne lovne sezone kada otpočinje izlov najpopularnije i najbrojnije divljači naših lovišta, zeca i fazana. Na teritoriji Vojvodine obično grupnim lovovima bilo pogonom, prigonom ili kružnim lovom, se izlovi značajna količina ove divljači. U zavisnosti od konfiguracije terena, biljnog pokrivača, bogatstva divljači ali i afiniteta lovaca vrši se i pojedinačni lov, pretragom sa psom.

Pravo na lov poseduju isključivo članovi lovačkih društava i udruženja koji poseduju lovne dozvole i lovne karte i koji vrše uplatu članarina, obavljaju dužnosti u lovištu i time nadoknađuju korišćenje prirodnih resursa tj. divljači. Pored njih odstrel divljači mogu da vrše i lovci turisti, ali oni to pravo ostvaruju uplatom novčanih sredstava pravnom licu koje gazduje lovištem. Primenom novog zakona o divljači i lovstvu univerzalna cena za sva lovišta pod okrivljem lovačkog saveza više ne postoji. Sada je na licu koje gazduje lovištem da odredi cenu odstrela divljači. Kao primer navešćemo da je po starom cena odstrela i mesa zeca bila 33 evra, a fazana 11 evra. Paralelno sa pomenutim vrstama odvija se i lovna sezona na divlje patke i guske, sve do kraja februara, dok se poljska jarebica može loviti samo do kraja novembra.

Što se tiče krupne divljači lov je, kao i cele godine, dozvoljen na predatore: lisicu, šakala i vuka (izuzev u Deliblatskoj peščari gde je strogo zaštićen). Divlja svinja takođe može da se lovi cele godine (izuzev ženke u intervali 01.01.-30.06.), kao i jelen, jelen lopatar, muflon, divokoza na koje se lovna sezona završava u prvim mesecima naredne kalendarske kodine.

Svim lovcima želimo dobar pogled i da im uspeh u lovu bude srazmeran trudu i radu koji su uložili u svoja lovišta tokom protekle godine.

Vaši komentari:

Trenutno nema komentara!