• Blog
  • Podeli |

Blato kao eliksir

Na prvi pogled, poput bilo kog sela u Banatu, Baranda pruža idiličnu sliku vojvođanske ravnice. Prva asocijacija na selo vezana je za snimanje serije "Vratiće se rode" i filma "Montevideo, Bog te video", dok se o turističkim potencijalima koje krije ovo mesto jako malo govori.
Bogatstvo flore i faune daje niz pogodnosti za razvoj eko-turizma kroz pružanje širokog spektra sadržaja: ishrana, smeštaj, izleti, lov, ribolov, posmatranje retkih vrsta ptica, a najveći adut su nalazišta termalne vode i lekovito blato.
Meštani tvrde da je barandsko blato toliko lekovito da su ga odvozile druge banje i predstavljale kao svoje, a nekada su ga konjskom zapregom vozili u Novi Sad.
Zbog potencijala koje barandsko blato nudi, u selu se već dugo iščekuje izgradnja banje, a tek nedavno na inicijativu grupe građana, opština Opovo preuzela je konkretne korake pa je Novim prostornim planom predviđena lokacija za banjski turizam.
Planom detaljne regulacije, koji je izradio "Atelje Vučićević" iz Beograda, predviđena je izgradnja spa centra koji bi vremenom trebalo da preraste u kompleks Banje Baranda. Spa centar će se biti izgrađen na obali rečnog rukavca u neposrednoj blizini sela, na izlazu iz naselja u pravcu sela Sakule, a zauzimaće površinu od 40h.


Širi pristup prostoru

Područje lekovitog blata prostire se duž obala oba rukavca, sa obe strane obale Tamiša. Iako se lečenje blatom izdvaja kao najatraktivnija prirodna predispozicija centra i njegov osnov za formiranje, Milica Vučićević, arhitekta u pomenutom Ateljeu, u razgovoru za "eKapiju" kaže da je Spa centar Baranda projektovan tako da ni u kom slučaju ne izgleda samo kao bolnica ili lečilište.

– Osnovne namene Banje Baranda su banjsko - rekreativni turizam spa centra, ruralni turizam i ekološka poljoprivreda u okviru opštine Opovo zbog čega suština spa centra neće biti samo u lečenju već i u relaksirajućem odnosu prema bolesti, pa će kao takav ovaj centar pristupati lečenju kao obnovi tela/duha, a ne spašavanja tela od bolesti.

Prema rešenju koje je uradio "Atelje Vučićević", spa centar nije zamišljen kao jedan objekat u okviru koga bi bile ponuđene usluge lečenja, odmora, i relaksacije, već će takvu ulogu preuzeti ceo kompleks sa nizom pratećih sadržaja.

- Urbana matrica spa centra pratiće već ustanovljen raster sela sa dominantnom glavnom lejom i bočnim komunikacijama. Rešenje se oslanja na tradicionalni izgled autohtonih banja, sa dominantnim širokim pešačkim alejama, uređenim parternim zelenilom, drvoredima, objektima manje spratnosti tipičnog vojvođanskog izgleda, autohtonom ponudom proizvoda, sportskim terenima i sl. Banja Baranda težiće potpunom sjedinjavanju sa autohtonom ponudom, od prostora, prehrambene i zanatske ponude do radnih mesta i celokupne poljoprivredne proizvodnje.
Na prvi pogled, poput bilo kog sela u Banatu, Baranda pruža idiličnu sliku vojvođanske ravnice. Prva asocijacija na selo vezana je za snimanje serije "Vratiće se rode" i filma "Montevideo, Bog te video", dok se o turističkim potencijalima koje krije ovo mesto jako malo govori.

Bogatstvo flore i faune daje niz pogodnosti za razvoj eko-turizma kroz pružanje širokog spektra sadržaja: ishrana, smeštaj, izleti, lov, ribolov, posmatranje retkih vrsta ptica, a najveći adut su nalazišta termalne vode i lekovito blato.

Meštani tvrde da je barandsko blato toliko lekovito da su ga odvozile druge banje i predstavljale kao svoje, a nekada su ga konjskom zapregom vozili u Novi Sad.

Zbog potencijala koje barandsko blato nudi, u selu se već dugo iščekuje izgradnja banje, a tek nedavno na inicijativu grupe građana, opština Opovo preuzela je konkretne korake pa je Novim prostornim planom predviđena lokacija za banjski turizam.

Planom detaljne regulacije, koji je izradio "Atelje Vučićević" iz Beograda, predviđena je izgradnja spa centra koji bi vremenom trebalo da preraste u kompleks Banje Baranda. Spa centar će se biti izgrađen na obali rečnog rukavca u neposrednoj blizini sela, na izlazu iz naselja u pravcu sela Sakule, a zauzimaće površinu od 40h.

Širi pristup prostoru

Područje lekovitog blata prostire se duž obala oba rukavca, sa obe strane obale Tamiša. Iako se lečenje blatom izdvaja kao najatraktivnija prirodna predispozicija centra i njegov osnov za formiranje, Milica Vučićević, arhitekta u pomenutom Ateljeu, u razgovoru za "eKapiju" kaže da je Spa centar Baranda projektovan tako da ni u kom slučaju ne izgleda samo kao bolnica ili lečilište.
– Osnovne namene Banje Baranda su banjsko - rekreativni turizam spa centra, ruralni turizam i ekološka poljoprivreda u okviru opštine Opovo zbog čega suština spa centra neće biti samo u lečenju već i u relaksirajućem odnosu prema bolesti, pa će kao takav ovaj centar pristupati lečenju kao obnovi tela/duha, a ne spašavanja tela od bolesti.
Prema rešenju koje je uradio "Atelje Vučićević", spa centar nije zamišljen kao jedan objekat u okviru koga bi bile ponuđene usluge lečenja, odmora, i relaksacije, već će takvu ulogu preuzeti ceo kompleks sa nizom pratećih sadržaja.
- Urbana matrica spa centra pratiće već ustanovljen raster sela sa dominantnom glavnom lejom i bočnim komunikacijama. Rešenje se oslanja na tradicionalni izgled autohtonih banja, sa dominantnim širokim pešačkim alejama, uređenim parternim zelenilom, drvoredima, objektima manje spratnosti tipičnog vojvođanskog izgleda, autohtonom ponudom proizvoda, sportskim terenima i sl. Banja Baranda težiće potpunom sjedinjavanju sa autohtonom ponudom, od prostora, prehrambene i zanatske ponude do radnih mesta i celokupne poljoprivredne proizvodnje.
U spa centru su predviđene četiri osnovne kategorije namene površina: zona neposrednih usluga, robne kuće, banjskog hotela i inicijalnih objekata, a iz finansijskih razloga njihova izgradnja predviđena je u fazama.
U prvoj etapi biće urađeni inicijalni objekti, zamišljeni kao 3 mala hostela sa 10 apartmana i pratećim sadržajima, sportske površine, zelenilo, kompletna inrastruktura i saobraćajne površine.
- Izgradnja inicijalnih objekata za početak funkcionisanja centra iznosila bib oko 3 mil EUR za kompletnu infrastrukturu i saobraćajne površine, i oko 1,5 mil EUR za izgradnju smeštajnih hostela i inicijalnih parternih i sportskih površina u prvoj fazi radova – kaže arhitekta Vučićević.
Nakon izgradnje hotela, kada centar zaživi, pojedinačne usluge inicijalnih objekata, adaptacijom, dobiće status malih vila ekskluzivnog karaktera za posebne kategorije gostiju.
U narednim fazama gradiće se komercijalni objekti, restorani i prodavnice. Zona robne kuće zamišljena je kao prostor sa specifičnom etno-proizvodnjom i ponudom proizvoda iz okolnih naselja, pratećim sadržajima lokala, kafea, igraonica, restorana i klubova kojima se proširuje zabava posetioca.
Banjski hotel je centralni objekat Spa centra, sa propisanim banjsko-medicinskim uslugama, ali i vrsnim pratećim sadržajima elitnih restorana i salona. Posetici će u njemu uživati u elitnom lečenju i nezi glinom, sa pripritetom na tenisu, golfu i jahanju, kao i jedinstvenoj razvojnoj liniji etno-mode u Srbiji.
U poslednjoj etapi predviđen je razvoj administrativno-uslužnog sadržaja, kao urbani kvart u ambijentu spa centra. Dodatni sadržaji gradiće se prema potrebi banje i investitora a predviđeni su info centar, ptt, milicija, banka, turistička agencija, zatim samousluga, apoteka, štampa, internet.

Sinhronizacija sa prirodnim miljeom

Većina slobodnih prostora Spa centra biće zelene površine zarad očuvanja autentičanog prirodnog staništa sa pošumljavanjem i privođenjem specifičnim rekreativnim namenama za različite vidove korisnika. Prostor će obogatiti pešačke, trim, kros staze za bicikliste, jahaće staze, bazeni i tereni za rekreaciju. Rečna obala će takođe biti prilagođena posetiocima sa prostorima za kupalište i prostorom za posmatranja ptica.
Prema rečima arhitekte Milice Vučićević, centar je namenjen širokom spektru posetilaca, domaćih i stranih: od rekovalescenata koji koriste pre svega medicinske i banjske usluge, do profilisanih gostiju – sportisti, starije osobe i dr. koji koriste i spa i wellness usluge. Prema Studiji Istituta za rahabilitaciju iz Beograda, u Spa centru Baranda će moći da se leče reumatska, genito-urinarna oboljenja i stanja nastala stresom.
""- Odmor u Spa centru podrazumeva aktivno organizovanje posetioca kroz korišćenje svih kombinacija ponuđenih banjskih i wellness programa i sportskih terena, bazena, staza. Spa i medical wellness programi su predviđeni kao dopunski sadržaji blagotvornom peloidu (akupresura, aromaterapija, balneoterapija, fitoterapija, sauna, shiatsu tehnike...) kao i poboljšanje psiho-fizičkog stanja posetilaca "funkcionalnom hranom" i specijalnom ponudom "zdrave hrane" sa jedinstvenih organskih poljoprivrednih farmi Barande.

Investitori

Vučićević kaže da bi maksimalna investicija celog kompleksa iznosila oko 25 mil EUR što podrazumeva 100% izgradnju kompletne infrastrukture i saobraćajnih površina, svih objekata, zelenih, parternih, slobodnih i sportskih površina.
- U procenu vrednosti su uvedene maksimalne cene sa obzirom da je cilj da banja bude ekskluzivnog i reprezentativnog karaktera.
Plan detaljne regulacije nalazi se na javnom uvidu. Vučićević kaže da postoje i domaći i inostrani interesenti koji bi investirali u njegov spa centar, ali će sve biti jasnije kada se završi planska procedura.
Ekapija

Vaši komentari:

Trenutno nema komentara!